1994 മുതൽ വെന്റിലേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ മുൻനിര വിതരണക്കാരൻ.

സെജിയാങ് ലയൺ കിംഗ് വെന്റിലേറ്റർ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്, വിവിധ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാനുകൾ, ആക്സിയൽ ഫാനുകൾ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഫാനുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാനുകൾ, വ്യാവസായിക ഫാനുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവാണ്, പ്രധാനമായും ഗവേഷണ വികസന വകുപ്പ്, ഉൽപ്പാദന വകുപ്പ്, വിൽപ്പന വകുപ്പ്, ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്തൃ സേവന വകുപ്പ്.

കസ്റ്റമർ വിസിറ്റ് ന്യൂസ്

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക