ഗവേഷണ -വികസന (ഗവേഷണ -ഫാക്ടറി പര്യടനം)

Research & Factory Tour1

എയർ വോളിയം ടെസ്റ്റ് റൂം

Research & Factory Tour2

CNC ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

Research & Factory Tour3

ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള മാനിപുലേറ്റർ വളയുന്ന യന്ത്രം

Research & Factory Tour4

200 ടൺ പഞ്ച്

Research & Factory Tour5

യന്ത്ര കേന്ദ്രം

Research & Factory Tour6

CNC പഞ്ച്

Research & Factory Tour7

2.5 മീറ്റർ ലംബമായ ലാത്ത്

Research & Factory Tour8

TRUMPF CNC പഞ്ച്

Research & Factory Tour9

വലിയ സ്പിന്നിംഗ് മെഷീൻ

Research & Factory Tour10

വലിയ സ്പിന്നിംഗ് മെഷീൻ

Research & Factory Tour11

വലിയ ടേബിൾ കാന്റിലിവർ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സ്

Research & Factory Tour12

പ്രധാന ഘടക ഉൽപാദന ഉപകരണങ്ങൾ

Research & Factory Tour14

മോട്ടോർ ടെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം

Research & Factory Tour15

വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ

Research & Factory Tour16

ഗുണനിലവാര പരിശോധന